Fédération Internationale Féline – FIFe

FIFe patrí k najväčším svetovým organizáciám združujúcich milovníkov a chovateľov mačiek. Zatiaľ je to jediná medzinárodná organizácia, ktorej členom je i Slovensko. Hlavným cieľom FIFe je spojiť všetky kluby chovateľov mačiek rešpektujúcich národné a legislatívne pôsobisko, podporovať chov mačiek a zdokonaľovanie plemien.

Oficiálna webová stránka FIFe: www.fifeweb.org

FIFe

Informácie o FIFe

Trocha histórie

História tejto organizácie sa začala písať v Paríži r. 1949, kde na stretnutí združení milovníkov mačiek z Belgicka, Francúzska a Talianska bola založená pod názvom Fédération Internationale Féline d´Europe (FIFE). Hlavným cieľom bolo združiť a stabilizovať felinologické organizácie v Európe. Obrovskú zásluhu na založení mala francúzska milovníčka mačiek Madame Marguérite Ravel, ktorej sa týmto splnil dlhoročný sen.

Ešte v r. 1949 boli prijaté do organizácie i zástupcovia Švajčiarska a Holandska.

Na prvom oficiálnom Generálnom zasadnutí dňa 10.12.1950, konanom v Belgickom Gente bolo ratifikované založenie FIFE a za členov boli prijaté organizácie z Rakúska a Dánska. Všetky štandardy plemien boli prevzaté z GCCF (The Governing Council of the Cat Fancy – medzinárodná organizácia chovateľov mačiek, založená okolo r. 1900).

Mačky boli rozdelené na dlhosrsté a krátkosrsté. Medzi dlhosrsté patrili perzské mačky a birmy, skupinu krátkosrstých tvorili siamské, manx, habešské, európske, ruské modré a kartúzske mačky.

Na prvých piatich Generálnych zasadnutiach FIFE bolo hlavnou úlohou vypracovanie stanov, pravidiel pre registráciu chovateľských staníc, výstavného poriadku. Pozornosť sa venovala vzdelávaniu posudzovateľov a najmä štandardom jednotlivých plemien a ich farebným varietám.

Federácia sa rokmi zväčšovala, boli prijímané nové členské štáty, ale taktiež boli uznané nové plemená a farebné variety.

Po prijatí zástupcov Brazílie v r. 1972 bol zmenený názov organizácie na Fédération Internationale Féline (FIFe).

Československo sa stalo členom FIFE v r. 1968 na Generálnom zasadnutí v Bruseli ako dvanásty člen. Slovensko ako samostatný štát bolo v zastúpení Slovenského zväzu chovateľov (SZCH) prijaté v r. 1993 na Generálnom zasadnutí vo Varšave ako 32. člen.FIFe dnes

Momentálne je vo FIFe prijatých 41 členských krajín nielen z celej Európy, ale i z Ameriky (Argentína, Brazília, Mexiko), Ázie (Indonézia, Malajzia) a Stredného východu (Izrael).

Každý člen federácie má svoju samostatnú identitu, ale súčasne je podriadený pravidlám FIFe týkajúcich sa štandardov jednotlivých plemien, výstavnému poriadku, registrácii chovateľských staníc, vedeniu plemennej knihy, posudzovateľov a skúšok na posudzovateľov.

Mačky sú rozdelené do štyroch skupín, a to:

 1. perzské a exotické
 2. polodlhosrsté – americký curl, mainská mývalia, nórska lesná, ragdoll, birma, sibírska, LaPerm, nevská maškaráda, turecká angora a turecká van
 3. krátkosrsté – habešské a somálske, bengálske, britské, burmily, barmské, cymric, kartúzske, cornish rex, devon rex, german rex, európske, japonský bobtail, kurilský bobtail, korat, manx, egyptská mau, ocicat, ruská modrá,snowshow, singapurská mačka, sokoke a sphynx
 4. siamské, balinézske, seyšelské, peterbald, orientálne dlhosrsté a orientálne krátkosrsté

Počet uznaných plemien sa neustále mení na základe práce chovateľov a ich návrhov, prejednávaných na Generálnych zasadnutiach FIFe.Organizácia FIFe

Najvyšším orgánom FIFe je Generálne zasadnutie, ktoré je zložené z delegátov členských krajín, pričom každá krajina je reprezentovaná jedným hlasujúcim zástupcom a je oprávnená vyslať poradcu.

Generálne zasadnutie sa stretáva raz ročne (zväčša koncom mája), je zvolávané a vedené prezidentom FIFe a zaoberá sa zvolením členov predsedníctva, členov komisií a auditorov. Schvaľuje každoročný rozpočet, rozhoduje o kandidatúre nových členov,prípadne o vylúčení členov, prejednáva podnety, návrhy a žiadosti členov.

Posledné Generálne zasadnutie sa uskutočnilo v dňoch 28. – 29. mája 2015 v Monte Gardo, Portugalsko.Výkonný výbor FIFe

Výkonný výbor – predsedníctvo – pozostáva zo šiestich členov: prezidenta, viceprezidenta, generálneho sekretára, pokladníka, vicesektretára a zástupcu pokladníka. Prezidentom je monentálne p. Anette Sjödin zo Švédska, viceprezidentom p. Dietmar Sagurski z Nemecka a generálnym sekretárom p. Eric Reijers z Českej republiky.

Ďalšími administratívnymi orgánmi sú komisie:

 1. LO komisia
 2. Posudzovateľská komisia a Komisia pre tvorbu štandardov
 3. Výstavná komisia
 4. Disciplinárna komisia
 5. Komisia pre zdravie a zdravotnú starostlivosť

Poslednou zložkou sú auditori, ktorí robia revíziu účtov a súvahu FIFe a pripravujú o nich správu pre Generálne zasadnutie.Výstavy a tituly

Prvá výstava mačiek sa konala v dňoch 4. až 6. movembra 1950 v Hoteli Continental v centre Príža. Stretlo sa tu 200 mačiek z Francúzska, Talianska, Švajčiarska, Belgicka a Holandska. Mačky hodnotili posudzovatelia z GCCF a Madame Ravel ako posudzovateľka FIFe. Mačky boli hodnotené podľa GCCF štandardov.

Na Slovensku boli mačky po prvý raz prezentované v r. 1974 na Dunajskej drobnochovateľskej výstave v Bratislave, kde boli návštevníkom predstavené tri perzské mačky.

V súčasnosti je pod záštitou FIFe ročne organizovaných viac ako 650 výstav, na ktorých je prezentovaných cez 200 000 mačiek. Usporiadavajú sa vo všetkých členských krajinách.

Miminálny počet na medzinárodnej výstave je 150 mačiek (niektoré krajiny však majú výnimku, napr. Mexiko), ktoré hodnotia medzinárodní posudzovatelia.

Každá mačka je hodnotená jedným posudzovateľom, ktorý z každej posudzovanej skupiny vyberie najlepšieho predstaviteľa z triedy mačiatok 4-7 mesiacov, mačiatok 7-10 mesiacov, chovného kocúra a mačku a kastráta/kastrátku, ktorí postúpia do záverečnej súťaže Best in Show (BIS).

Svetová výstava v rámci FIFe sa koná raz ročne, obvykle posledný októbrový víkend. Prihlásiť sa sem môžu len mačky, ktoré splnili kvalifikáciu podľa výstavného poriadku.

Každá mačka, ktorá vyhrá v Best in Show dostane titul WW – World Winner (svetový víťaz) zároveň s uvedeným rokom svetovej výstavy.

Na Slovensku sa svetová výstava mačiek konala v Bratislave v dňoch 27.- 28. októbra 2007.

FIFe prideľuje nasledovné tituly:

 • Supreme Champion/Supreme Premier (SC/SP),
 • Grand International Champion/Grand International Premier (GIC/GIP),
 • International Champion/International Premier (IC/IP),
 • Champion/Premier (CH/P),
 • Best in Show (BIS),
 • Best in Variety (BIV),
 • World Winner (WW),
 • National Winner (NW),
 • Distinguished Merit (DM),
 • Junior Winner (JW),
 • Distinguished Show Merit (DSM)


FEDERÁCIA FELIS SLOVAKIA

Federácia združujúca Občianske združenia v Slovenskej Republike venujúce sa chovu mačiek.

Kontakt

Federácia Felis Slovakia,
Monika Kováčová, Heyrovského 16,
841 03 Bratislava
Email : info@felisslovakia.sk