Na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

 
Title Download
Všeobecné pravidlá FIFe (platné od 1.1.2018)
  1 files      5 downloads
Download
Registračné a chovateľské pravidla FIFe (platné od 1.1.2018)
  1 files      7 downloads
Download
Zápisnica z Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. 11. 2017 v Bratislave
  1 files      18 downloads
Download
Disciplinárny poriadok FFS
  1 files      6 downloads
Download
Organizačný poriadok FFS
  1 files      3 downloads
Download
Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.9.2017 v Bratislave.
  1 files      8 downloads
Download
Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.2.2017 v Bratislave.
  1 files      13 downloads
Download
Chovateľský poriadok Federácie Felis Slovakia
  11 files      97 downloads
Download
Všeobecné pravidlá FIFe (platné od 1.1.2017)
  1 files      137 downloads
Download
Výstavné pravidlá FIFe (platné od 1.1.2017)
  1 files      173 downloads
Download
Štatút FIFe (platný od 1.1.2017)
  1 files      132 downloads
Download
Registračné a chovateľské pravidla FIFe (platné od 1.1.2017)
  1 files      136 downloads
Download
Stanovy záujmového združenia právnických osôb Federácia Felis Slovakia
  1 files      120 downloads
Download
Podmienky súťaže Národný víťaz 2017 / National Winner 2017
  1 files      125 downloads
Download
Zápisnica z Valného zhromaždenia Federácie Felis Slovakia, Bratislava, 19.11.2016
  2 files      124 downloads
Download
Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.10.2016 v Bratislave.
  1 files      130 downloads
Download
Zápisnica z Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.1.2016 vo Viničnom
  1 files      118 downloads
Download
Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.4.2016 v Bratislave
  1 files      117 downloads
Download
Ekonomická smernica Federácie Felis Slovakia
  1 files      128 downloads
Download
Štatút Predstavenstva Federácie Felis Slovakia ( FFS )
  1 files      122 downloads
Download

FEDERÁCIA FELIS SLOVAKIA

Federácia združujúca Občianske združenia v Slovenskej Republike venujúce sa chovu mačiek.

Kontakt

Federácia Felis Slovakia,
Monika Kováčová, Heyrovského 16,
841 03 Bratislava
Email : info@felisslovakia.sk