Kontakt

Kontakt

Federácia Felis Slovakia

Sídlo: Karpatská 18, 811 05 Bratislava

Kontaktná adresa: Federacia Felis Slovakia, Monika Kováčová, Heyrovského 16, 84103 Bratislava

Kontaktná adresa pre Plemennú knihu: Federacia Felis Slovakia, Monika Kováčová, Heyrovského 16, 84103 Bratislava

DIČ: 2120181217

Bankové údaje:

Banka: VÚB Banka
IBAN: SK71 0200 0000 0036 0063 2558
Názov účtu: Federácia Felis Slovakia
SWIFT pre platby zo zahraničia: SUBASKBX

 

E-mail: info@felisslovakia.sk

Plemenna kniha: plemennakniha@felisslovakia.sk

Prezident: president@felisslovakia.sk

Viceprezident: vicepresident@felisslovakia.sk

Sekretar: secretary@felisslovakia.sk

Federácia Felis Slovakia

FEDERÁCIA FELIS SLOVAKIA

Federácia združujúca Občianske združenia v Slovenskej Republike venujúce sa chovu mačiek.

Kontakt

Federácia Felis Slovakia,
Monika Kováčová, Heyrovského 16,
841 03 Bratislava
Email : info@felisslovakia.sk