Archív dokumentov FFS

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.02.2017 v Bratislave.

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.02.2017 v Bratislave.

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.02.2017 v Bratislave.   Miesto konania zasadnutia: Strojnícka fakulta STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava, miestnosť 006 Začiatok zasadnutia: 9:00  Program zasadnutia Otvorenie – p. Ivanková Odsúhlasenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice – p. Ivanková Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia P FFS a VZ FFS – p. Kováčová Príprava […]

Viac ...

Zápisnica z Valného zhromaždenia Federácie Felis Slovakia, Bratislava, 19.11.2016

Zápisnica z Valného zhromaždenia Federácie Felis Slovakia, Bratislava, 19.11.2016

Zápisnica z Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.11.2016 v Bratislave   Miesto konania Valného zhromaždenia: Strojnícka fakulta STU, Námestie slobody 17,  812 31 Bratislava Začiatok Valného zhromaždenia: 10:00, registrácia účastníkov od : 9:45   Program Valného zhromaždenia FFS: Otvorenie Odsúhlasenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice Kontrola plnenia uznesení od posledného Valného zhromaždenia Voľba členov Mandátovej komisie Správa […]

Viac ...

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.10.2016 v Bratislave

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.10.2016 v Bratislave

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.10.2016 v Bratislave.   Miesto konania zasadnutia: Strojnícka fakulta STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava, miestnosť 006 Začiatok zasadnutia: 9:00   Program zasadnutia Otvorenie – p. Ivanková Odsúhlasenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice – p. Ivanková Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia P FFS – p. Kováčová NW´17 […]

Viac ...

Zápisnica z Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.1.2016 vo Viničnom

Zápisnica z Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.1.2016 vo Viničnom

Zápisnica z Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.1.2016 vo Viničnom   Miesto konania Valného zhromaždenia: Spoločenský dom, Cintorínska 13, Viničné Začiatok Valného zhromaždenia: 10:00, registrácia účastníkov od :9:45   Program Valného zhromaždenia FFS : Otvorenie : p. Ivanková Odsúhlasenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice Kontrola plnenia uznesení od posledného VZ : p. Kováčová Použitie nahrávacieho zariadenia Voľba […]

Viac ...

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.4.2016 v Bratislave

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.4.2016 v Bratislave

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.4.2016 v Bratislave Miesto konania zasadnutia: Strojnícka fakulta STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava, miestnosť 006 Začiatok zasadnutia: 9:00 Program zasadnutia Otvorenie – p. Ivanková Odsúhlasenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice – p. Ivanková Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia P FFS – p. Kováčová Ekonomická smernica – […]

Viac ...

Štatút Predstavenstva Federácie Felis Slovakia ( FFS )

Štatút Predstavenstva Federácie Felis Slovakia ( FFS )

Štatút Predstavenstva Federácie Felis Slovakia ( FFS )    Článok 1 Postavenie Predstavenstva FFS   Predstavenstvo Federácie Felis Slovakia (ďalej „FFS“) je výkonným orgánom FFS a za svoju činnosť je zodpovedné Valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť FFS v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia a v súlade so Stanovami FFS a Štatútom Predstavenstva FFS.   Článok 2 Predstavenstvo FFS […]

Viac ...

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.2.2016 v Bratislave

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.2.2016 v Bratislave

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.2.2016 v Bratislave   Miesto konania zasadnutia: Strojnícka fakulta STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava, miestnosť 006 Začiatok zasadnutia: 9:00   Program zasadnutia Otvorenie – p. Ivanková Odsúhlasenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice – p. Ivanková Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia P FFS – p. Kováčová Rozhodnutie […]

Viac ...

Zápisnica z Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.11.2015 v Bratislave

Zápisnica z Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.11.2015 v Bratislave

Zápisnica z Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.11.2015 v Bratislave Miesto konania Valného zhromaždenia: Krížna 44, Bratislava Začiatok Valného zhromaždenia: 11:00, registrácia účastníkov od :10:45   Program Valného zhromaždenia FFS : Otvorenie Voľba členov Mandátovej komisie Správa Mandátovej komisie Schválenie programu Voľba Volebnej komisie Voľba Návrhovej komisie Schválenie Volebného poriadku Schválenie Rokovacieho poriadku Voľba funkcionárov FFS […]

Viac ...

FEDERÁCIA FELIS SLOVAKIA

Federácia združujúca Občianske združenia v Slovenskej Republike venujúce sa chovu mačiek.

Kontakt

Federácia Felis Slovakia,
Monika Kováčová, Heyrovského 16,
841 03 Bratislava
Email : info@felisslovakia.sk