Dokumenty

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.7.2018 v Bratislave

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.7.2018 v Bratislave

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. 07. 2018 v Bratislave.   Miesto konania zasadnutia: Strojnícka fakulta STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava, miestnosť 160 Začiatok zasadnutia: 9:00 Program zasadnutia Program Predstavenstva FFS : Otvorenie – p. Ivanková a odsúhlasenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice – p. Ivanková Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia P […]

Viac ...

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. 02. 2018 v Bratislave

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. 02. 2018 v Bratislave

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. 02. 2018 v Bratislave.   Miesto konania zasadnutia: Strojnícka fakulta STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava, miestnosť 160  Začiatok zasadnutia: 9:00   Program zasadnutia – Príloha č. 1 Otvorenie – p. Ivanková Odsúhlasenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice – p. Ivanková Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia […]

Viac ...

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.02.2017 v Bratislave.

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.02.2017 v Bratislave.

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.02.2017 v Bratislave.   Miesto konania zasadnutia: Strojnícka fakulta STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava, miestnosť 006 Začiatok zasadnutia: 9:00  Program zasadnutia Otvorenie – p. Ivanková Odsúhlasenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice – p. Ivanková Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia P FFS a VZ FFS – p. Kováčová Príprava […]

Viac ...

Chovateľský poriadok Federácie Felis Slovakia

Chovateľský poriadok Federácie Felis Slovakia

Chovateľský poriadok Federácie Felis Slovakia Článok I Chovateľský poriadok Federácie Felis Slovakia (ďalej len „Chovateľký poriadok alebo CHP FFS“) je základným vnútorným chovateľským predpisom Federácie Felis Slovakia (ďalej len „FFS“), ktorý je v súlade s platnými Stanovami FFS, Registračnými a chovateľskými pravidlami FIFe, Výstavnými pravidlami FIFe, a ktorý schvaľuje Predstavenstvo. Chovateľský poriadok v súlade so […]

Viac ...

Registračné a chovateľské pravidlá FIFe (platné od 1.1.2017)

Registračné a chovateľské pravidlá FIFe (platné od 1.1.2017)

Obsah 1. Všeobecné 2. Chov a prostredie 2.1. Všeobecná starostlivosť 2.2. Ubytovanie 2.2.1. Všeobecné podmienky 2.2.2. Oddelené ubytovanie 2.3. Umiestňovanie mačiek do nových domovov 2.3.1. Zmluvy 2.3.2. Obchody s domácimi miláčikmi a výskumné zariadenia sú zakázané 2.3.3. Mačiatka 2.4. Chovní kocúry 2.5. Chovné mačky 3. Chovateľské podmienky 3.1. Všeobecné 3.2. Chovní kocúry 3.3. Chovné mačky 3.4. Mikročip a tetovanie […]

Viac ...

Stanovy záujmového združenia právnických osôb Federácia Felis Slovakia

Stanovy záujmového združenia právnických osôb Federácia Felis Slovakia

Stanovy záujmového združenia právnických osôb Federácia Felis Slovakia   Článok 1 Názov združenia je Federácia Felis Slovakia (ďalej aj “ FFS“). Federácia Felis Slovakia je záujmovým združením právnických osôb, založeným podľa ust. §20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Federácia Felis Slovakia je samostatnou právnickou osobou. Federácia Felis Slovakia sa […]

Viac ...

Podmienky súťaže Národný víťaz 2017

Podmienky súťaže Národný víťaz 2017

Podmienky súťaže Národný víťaz 2017  / National Winner 2017   Súťaž vyhlasuje Federácia Felis Slovakia (ďalej FFS) so sídlom Karpatská 18, Bratislava, IČO: 457 477 41. Súťaž sa začína 1.1. 2017 a končí 31.12.2017. Platnosť súťažných podmienok je ohraničená rovnakým obdobím. Do súťaže budú zaradení vlastníci mačiek a ich mačky, ktorí spĺňajú súčasne všetky nasledovné podmienky: vlastník mačky […]

Viac ...

Zápisnica z Valného zhromaždenia Federácie Felis Slovakia, Bratislava, 19.11.2016

Zápisnica z Valného zhromaždenia Federácie Felis Slovakia, Bratislava, 19.11.2016

Zápisnica z Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.11.2016 v Bratislave   Miesto konania Valného zhromaždenia: Strojnícka fakulta STU, Námestie slobody 17,  812 31 Bratislava Začiatok Valného zhromaždenia: 10:00, registrácia účastníkov od : 9:45   Program Valného zhromaždenia FFS: Otvorenie Odsúhlasenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice Kontrola plnenia uznesení od posledného Valného zhromaždenia Voľba členov Mandátovej komisie Správa […]

Viac ...

FEDERÁCIA FELIS SLOVAKIA

Federácia združujúca Občianske združenia v Slovenskej Republike venujúce sa chovu mačiek.

Kontakt

Federácia Felis Slovakia,
Monika Kováčová, Heyrovského 16,
841 03 Bratislava
Email : info@felisslovakia.sk