Aktuality

Medzinárodná výstava mačiek Nitra – 25. & 26.11.2017

Federácia Felis Slovakia OZ Mačky – Nitra / Felis – Nitra Fédération Internationale Féline
 

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA MAČIEK

25. – 26. 11. 2017

NITRA – výstavisko AGROKOMPLEX

a Špeciálne súťaže mačiek

SOBOTA : „ Nebo v očiach“ – súťažia modrooké mačky

NEDEĽA : „Rodinné hviezdy“ – súťažia traja členovia mačacej rodiny

Výstava je spojená s Národnou výstavou zvierat

PROPOZÍCIE :  SK - EN

POSUDZOVATELIA :

p. Daria Lukasik ( PL ) – 1A,B, 2, 3, 4C
p. Gabriela Minárová ( SK ) – 1A,B, 2
p. Henry Hornel ( PL ) – all round
p. Jarda Pánek ( CZ )  - 1A,B, 3, 4C
p. Charles Spiker ( NL ) – all round

Prihlášky : online : catshow@felis-nitra.eu,   email : sonaivankova@anipet.sk

adresa : Soňa Ivanková, Kasalova 37, 94901 Nitra, mobil : 00421 905 292280,        fax : 00421 37 7721039

Dátum uzávierky a storna prihlášok: 17.11. 2017

Medzinárodná výstava mačiek Viničné – 23. & 24.9.2017

Fédération Internationale Féline
Federácia Felis Slovakia
SACHM - Slovenská asociácia chovateľov mačiek, www.sachm.sk

Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú výstavu mačiek

23. + 24. september 2017

PROPOZÍCIE: SK / EN

Spoločenský dom, Cintorínska 13, 900 23 Viničné
GPS: N 48° 16' 15.1913654" , E 17° 18' 2.2644711"

Kompletne vyplnené prihlášky potvrdené Vašou ZO/OZ, prihlášky stevardov a žiakov zasielajte e-mail: helena@svet-maciek.sk, fax: 00421-2-45 94 63 64
kontaktný mobil: 00421 903 430 575
Uzávierka prihlášok: 20.9.2017
Storno prihlášok: 10.9.2017

Pozvaní posudzovatelia:

Soňa Ivanková (SK) I,II,
Květa Mahelková (CZ) AR,
Tomoko Vlach (AT) AR - TICA,
Eric Reijers (CZ) AR,
Jaroslav Pánek (CZ) I,III,C

Medzinárodná výstava mačiek Žilina – 2. & 3.9.2017

Fédération Internationale Féline
Federácia Felis Slovakia
Mačky Žilina, o.z., www.mackyzilina.sk

Vás srdečne pozývajú na 30. a 31. medzinárodnú výstavu mačiek

2. + 3. september 2017

PROPOZÍCIE: SK / EN

Žilina (SK) – Hala TENNIS POINT
(Za plavárňou 3937/1, 010 08 Žilina)
GPS: N 49.211325, E 18.747745

SOBOTA - ŠPECIÁLNA SÚŤAŽ ČIERNYCH MAČIEK
NEDEĽA - ŠPECIÁLNA SÚŤAŽ STRIEBORNÝCH MAČIEK
Prihlášky mačiek, stewardov, inzercie, reklamy posielajte na adresu:
Mačky Žilina, o.z., Bitarová 202, 010 04 Žilina, SK
Informácie: Danka Ondrášová, telefón: +421 907 827 664
e-mail: mackyzilina@gmail.com, www.mackyzilina.sk
Na prihlášku uveďte Vašu e-mailovú adresu.
Uzávierka a storno prihlášok: 24. august 2017

Pozvaní posudzovatelia:

Mr. Youssef Khaled (CZ), 1, 2
Mrs. Marina Vinkel (EE), all round
Mr. Juan José Martinez Vizcaino (ES), 3, 4
Mrs. Tomoko Vlach (AT), TICA judge, all round

Medzinárodná výstava mačiek Bratislava – 10. & 11.6.2017

Fédération Internationale Féline

Federácia Felis Slovakia

10. & 11. Jún /June 2017
international cat show / internationale katzenausstellung / medzinárodná výstava mačiek
Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Nám.Slobody 17, 812 31 Bratislava

JUDGES / RICHTER / POSUDZOVATELIA
Mrs. Tetiana BOIKO (UA) 1, 2, 3, 4C,
Mrs. Květoslava MAHELKOVÁ DVM (CZ) all round
Mrs. Lena VENCLÍKOVÁ (CZ) 1B, 2, 3, 4
Mr. Luigi COMORIO (IT) all round
Mr. Martin URBAN DVM (CZ) 3, 4C

PROPOZÍCIE ONLINE

PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE

PRIHLÁŠKA ONLINE

Viac informácii najdete TU / For more information please click HERE

Generálne zasadnutie Fédération Internationale Féline ( FIFe ) Bratislava, 25. – 26. 5. 2017

Generálne zasadnutie Fédération Internationale Féline ( FIFe )

Bratislava, 25. – 26. 5. 2017


Rok 2017 je pre Federáciu Felis Slovakia významným rokom. Naša mladá organizácia sa stáva hosťujúcou organizáciou pre Generálne zasadnutie FIFe, ktoré sa bude konať v Bratislave, v dňoch 25. – 26. 5.2017.

Čo je Fédération Internationale Féline a kto je jej členom ?

FIFe je medzinárodná organizácia chovateľov a milovníkov mačiek, ktorého členmi sú kluby, federácie, organizácie z rôznych krajín sveta. V súčasnosti má FIFe 42 členov zo 40 krajín. Z Európy je to 33 krajín, zo stredného východu jedna krajina, z Ázie dve krajiny, z Ameriky štyri krajiny a pod patronátom, čo znamená, že na členstvo vo FIFe čaká, je Čína.

Čo rozumieme pod Generálnym zasadnutím FIFe ?

Každý rok posledný májový týždeň vo štvrtok a v piatok, zasadá Generálne zasadnutie FIFe.

Účastníkmi sú zástupcovia jednotlivých krajín, členovia Predsedníctva FIFe, členovia jednotlivých komisii a hostia.

Každá členská krajina FIFe deleguje svojho zástupcu, ktorého úlohou je hájiť záujmy svojich individuálnych členov. Predkladá návrhy, diskutuje o predložených návrhoch a to všetko vždy s cieľom hlasovať za záujmy svojich členov. Každý národný člen FIFe môže predložiť maximálne 3 návrhy na Generálnom zasadnutí. Návrhy, ktoré boli odmietnuté alebo za ktoré sa hlasovalo, nemôžu byť opäť predložené skôr ako za 2 roky.

Predsedníctvo a každá komisia FIFe môžu predložiť maximálne 10 návrhov za rok na Generálne zasadnutie. Výnimky môže udeliť Predsedníctvo FIFe ak sú návrhy dobre motivované

Pred tým ako sa začne samotné Generálne zasadnutie FIFe, jednotliví členovia FIFe pripravia svoje návrhy na zmenu dokumentov FIFe.

Kto rozhoduje o tom, kde bude Generálne zasadnutie FIFe ?

Miesto konania Generálneho zasadnutia schvaľuje na základe žiadosti národného člena FIFe Predsedníctvo FIFe.

Čo predchádza Generálnemu zasadnutia FIFe z pohľadu hosťujúcej krajiny ?

Hosťujúca krajina predloží organizátorovi Generálneho zasadnutia FIFe návrh na miesto konania Generálneho zasadnutia. Zároveň organizačne pripraví stretnutie Predstavenstva FIFe so zástupcami hotela kde účastníci budú ubytovaní, budú sa stravovať a kde budú prebiehať jednotlivé rokovania.

Úlohou hosťujúcej krajiny je pripraviť pre účastníkov čo najpodrobnejšie informácie o mieste konania Generálneho zasadnutia, o vhodnej preprave z letiska na miesto konania a v neposlednej rade sa postarať aby Generálne zasadnutie prebiehalo v priateľskej atmosfére k čomu slúži pripravený večerný program pre účastníkov.

Hosťujúca krajina sa snaží predstaviť účastníkom svoju krajinu, zvyky, tradičnú kuchyňu a kultúru.

Čo predchádza Generálnemu zasadnutiu FIFe ?

Generálnemu zasadnutiu predchádza zasadnutie odborných komisií FIFe ako výstavnej, posudzovateľskej, zdravotnej, registračno - chovateľskej a disciplinárnej.

Úlohou komisií je prediskutovať s navrhovateľmi ich návrhy a poskytnúť im názor na uvedený návrh ešte pred samotným Generálnym zasadnutím.

Ako prebieha Generálne zasadnutie FIFe ?

Generálne zasadnutie FIFe začína privítaním účastníkov a osobným predstavením jednotlivých zástupcov členských krajín FIFe.

Správy o činnosti predkladajú jednotliví členovia predsedníctva, pokladník a kontrolór a po nich predsedovia jednotlivých komisií. Rovnako je predložená správa o financiách a finančnom rozpočte na ďalší rok.

Každoročne prebiehajú voľby na uvoľnené miesta do jednotlivých komisií, do predsedníctva FIFe.

Návrhy od jednotlivých členov FIFe, komisii, predsedníctva sú rozdelené podľa toho, ku ktorému dokumentu patria. Predkladateľ návrhu v úvode svoj návrh predstaví a nasleduje diskusia k nemu. Na záver sa návrh schváli, neschváli alebo zruší. Návrh zrušiť môže len predkladateľ.

Nie je dovolené vymeniť kontexty návrhu pred, počas, alebo na Generálnom zasadnutí. Návrh môže byť len formulovaný ak zmysel zostáva ten istý, alebo ak preklad do jazyka ( anglického, nemeckého alebo francúzskeho ) nie je správny.

Generálne zasadnutie skončí až po prerokovaní všetkých návrhov.

V prípade, že Vás budú zaujímať návrhy, ktoré budú prejednávané na Generálnom zasadnutí FIFe v tomto roku, budete môcť si ich prečítať po ich zverejnení na našej web stránke : https://www.felisslovakia.sk v priebehu mesiaca apríl.

Medzinárodná výstava mačiek – JARNÁ VÝSTAVA / SPRING SHOW

Vážení vystavovatelia, z technických príčin sme nútení zrušiť termín konania medzinárodných výstav mačiek 18.+19.marca 2017. Pripravujeme pre vás nasledujúcu výstavu v nových priestoroch. Viac informácií poskytneme čoskoro.
Ďakujeme za porozumenie.

Medzinárodná výstava mačiek CAT BORDER SHOW

Mačky Žilina, o. z., pod záštitou FFS, a Český svaz chovatelů - SCHK Ostrava, Vás srdečne pozývajú na 16. česko-slovenskú výstavu mačiek /2 medzinárodné výstavy – 2 krajiny/

CAT BORDER SHOW

29. apríl 2017 Frýdek-Místek (CZ) – Hala POLÁRKA 30. apríl 2017 Žilina (SK) – Hala TENNIS POINT, Za plavárňou 3937/1, 01008 Žilina

ŽILINA – špeciálna výstava mačiek s modrými očami

PROPOZÍCIE:  SK / EN

Prihlášky mačiek, stewardov, inzercie, reklamy posielajte na každú výstavu zvlášť. Na prihlášku uveďte Vašu e-mailovú adresu.

Pozvaní posudzovatelia:

Mr. Alessandro Ghibaudo (IT) I, II

Mrs. Satu Hämälainen (FI) all round

Mr. Henry Hornell (PL) all round

Mrs. Helen Lis (SE) I A, III, IV

Mr. Alexander Platz (DE) I B, II, III, IV C

Program výstavy:

07.00 – 08.30 hod.: preberanie mačiek a veterinárna kontrola

08.00 – 09.00 hod.: hlásenia opráv

10.00 – 14.00 hod.: posudzovanie a nominácie

16.30 – 18.30 hod.: Best in Show

18.30 hod.: ukončenie výstavy

FEDERÁCIA FELIS SLOVAKIA

Federácia združujúca Občianske združenia v Slovenskej Republike venujúce sa chovu mačiek.

Kontakt

Federácia Felis Slovakia,
Monika Kováčová, Heyrovského 16,
841 03 Bratislava
Email : info@felisslovakia.sk